Aktuálně

arr3VĚRNOSTNÍ PROGRAMza registraci v eshopu ..... 1% dále se výše slevy odvíjí od celkové útraty na našem e-shopu za... arr3Bonusová služba - kontrola před odeslánímPřed odesláním zkontrolujeme obsah balení a funkčnost zboží (grip, baterie, e-cigareta). Berte... arr3Dopad nového zákona na e-kuřáky.Každý uživatel pocítí dopady nové vyhlášky od 20.5.2017 zejména v omezení sortimentu, a to...

Dopad nového zákona na e-kuřáky.

Každý uživatel pocítí dopady nové vyhlášky od 20.5.2017 zejména v omezení sortimentu, a to následovně:

1. Zákaz lahviček větších než 10ml

Náplně (e-liquidy) s obsahem nikotinu se budou smět prodávat pouze v malých lahvičkách o objemu maximálně 10ml. Nejžádanější balení o velikosti 30ml tak bude moci být zachováno pouze pro náplně beznikotinové. 
Důvodem tohoto omezení je dle úředníků EU ochrana dětí, kdy panuje obava z náhodného požití náplně z lahvičky a následná toxicita nikotinem, byť musí být lahvička zabezpečena proti manipulaci ze strany dětí (bezpečnostní víčko). 
Ochrana dětí je jistě na místě, je ale s podivem, že je na ni pamatováno výhradně u e-cigaret. Ostatní sortiment daleko větší nebezpečnosti jako ředidla, čističe odpadů, chladící kapaliny, desinfekce toalet, laky atd. se prodávají bez omezení velikosti balení a bylo by zajímavé, moci si zakoupit Savo jen v miniaturní 10ml lahvičce. 

2. Zákaz clearomizerů větších než 2ml

Všechny clearomizery (nádržky na e-liquid), ať už prodávané jako samostatné příslušenství nebo jako součást konkrétní e-cigarety, nebudou smět pojmout více než 2ml liquidu. Jinými slovy, veškeré tanky o objemu nad 2ml se již nebudou smět prodávat, což bude výrazně omezovat zejména vyznavače Sub-Ohmového vapingu, kdy velká spotřeba náplně v kombinaci s malými Tanky bude znamenat nutnost častějšího doplňování liquidu. 
Toto opatření je úředníky EU zdůvodněno stejným argumentem jako v bodě č.1, tedy ochranou dětí před náhodným požitím náplně, tentokrát z clearomizeru. Zajímavé je, že u lahviček je povolený obsah 10ml, kdežto u clearomizerů už jen 2ml. 

3. Zákaz intenzity nikotinu větší než 20mg/ml

Náplně (e-liquidy) nebudou smět obsahovat nikotin ve vyšší koncentraci než 20mg/ml. Pro uživatele extra silných liquidů o intenzitě 24mg/ml to tak bude znamenat nutnost přechodu na nižší sílu náplně. 
Zdůvodnění tohoto omezení zní následovně: "Tekutiny obsahující nikotin je možné uvést na trh, pouze pokud koncentrace nikotinu nepřekračuje 20mg/ml. Tato koncentrace umožňuje dávku nikotinu, která je podobná povolené dávce nikotinu získané ze standardní cigarety během doby potřebné k vykouření takové cigarety." Logická souvislost se hledá jen stěží, navíc když dle výzkumu dochází k převodu nikotinu do těla z e-cigarety v porovnání s běžným kouřením v mnohem menší míře. 

4. Zákaz prodeje "novinek"

Jakýkoliv nový výrobek související s vapingem od kompletní e-cigarety přes náplně, baterie, clearomizery až třeba po žhavící hlavy či náústek je před uvedením do prodeje v ČR nutné ohlásit Ministerstvu zdravotnictví, respektive Evropské Unii, a to 6 měsíců předem
V praxi to tedy znamená, že pokud výrobce uvolní na světový trh nový produkt, tak český zákazník se jej dočká nejdříve 1/2 roku poté. A jelikož technologie jde kupředu rychlým tempem, tak novinka již po půl roce nebude novinkou, ale spíše zastaralým modelem. 
Ono ohlášení pak obnáší nutnost prodejce vyplnit o výrobku 79 povinných údajů a odeslat je úředníkům k posouzení.
Důvodem tohoto omezení je dle EU nutnost poskytnout úředníkům dostatek času na to, aby vyhodnotili případná rizika každého takového výrobku a mohli jeho dovoz zavčasu zakázat.
--
Přestože dnes již jen málokdo pochybuje o zdravotních přínosech vapingu oproti klasické cigaretě, které byly doloženy bezpočtem odborných výzkumů a studií a odborná veřejnost včetně lékařů doporučují nahrazovat cigaretu právě vapováním jako nejlepší alternativou, úředníci se zdá se rozhodli pravdu zatajovat.
Namísto celospolečenské osvěty, která by mohla zachraňovat miliony životů kuřáků přímých i pasivních po celém světě a šetřit ohromné náklady na léčení chorob spojených s kouřením, jsme se v Evropě dočkali následujících nařízení:

Označení e-cigaret, náplní či souvisejícího sortimentu nesmí obsahovat žádný prvek nebo rys, který:
- naznačuje, že tyto výrobky jsou méně škodlivé než jiné výrobky stejné kategorie, nebo že jejich cílem je snížení účinků některých škodlivých složek kouře, nebo že má vitalizační, energizující, léčivé atd. účinky, nebo jiné zdravotní přínosy nebo přínosy pro životní styl
- připomíná potravinu nebo kosmetický přípravek
- naznačuje, že výrobky mají zvýšenou biologickou rozložitelnost nebo jiné výhody z hlediska životního prostředí
- naznačuje ekonomické výhody, včetně výhod prostřednictvím tištěných poukázek, nabídek slev, nabídek typu "dva za cenu jednoho" ani jiných podobných nabídek.
Všechna zde uvedná "zpátečnická" nařízení, omezení, zákazy či povinnosti vedou k jedinému cíli, a sice oslabit pozici vapingu na trhu, což samozřejmě posiluje pozici klasické cigarety. Neskutečně silná tabáková lobby a peníze mocných výrobců cigaret tak bohužel zvítězily nad hodnotou nejvyšší, a to je zdraví každého z nás.